Tâm điểm cổ phiếu 26.7: HNG thoát hiểm

Cổ phiếu HNG thoát sàn sau khi rò rỉ những thông tin tích cực liên quan đến việc hợp tác với Thagrico.
Ảnh minh họa: LDO.
Cổ phiếu HNG thoát sàn sau khi rò rỉ những thông tin tích cực liên quan đến việc hợp tác với Thagrico. Ảnh minh họa: LDO.
Cổ phiếu HNG thoát sàn sau khi rò rỉ những thông tin tích cực liên quan đến việc hợp tác với Thagrico. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top