Tâm điểm cổ phiếu 26.2: VNM bị khối ngoại xả mạnh 9 phiên liên tiếp

Khối ngoại bán mạnh cổ phiếu VNM 9 phiên liên tiếp.
Ảnh minh họa: LĐO.
Khối ngoại bán mạnh cổ phiếu VNM 9 phiên liên tiếp. Ảnh minh họa: LĐO.
Khối ngoại bán mạnh cổ phiếu VNM 9 phiên liên tiếp. Ảnh minh họa: LĐO.
Lên top