Tâm điểm cổ phiếu 2.6: Nhóm ngân hàng, thép hạ nhiệt

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép hạ nhiệt sau thời gian dài tăng nóng.
Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép hạ nhiệt sau thời gian dài tăng nóng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép hạ nhiệt sau thời gian dài tăng nóng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top