Tâm điểm cổ phiếu 25.2: THD tăng kịch trần lên 196.000 đồng

Cổ phiếu THD đã tăng trần lên 196.000 đồng trong phiên 25.2.
Ảnh: Website ThaiHoldings.
Cổ phiếu THD đã tăng trần lên 196.000 đồng trong phiên 25.2. Ảnh: Website ThaiHoldings.
Cổ phiếu THD đã tăng trần lên 196.000 đồng trong phiên 25.2. Ảnh: Website ThaiHoldings.
Lên top