Tâm điểm cổ phiếu 23.9: Nhóm đầu cơ bị bán tháo, Largecap phục hồi

Ảnh minh họa: LDO.
Ảnh minh họa: LDO.
Ảnh minh họa: LDO.
Lên top