Tâm điểm cổ phiếu 22.1: Khối ngoại mạnh tay gom NVL

Cổ phiếu NVL của Novaland được khối ngoại gom mạnh phiên 22.1.
Ảnh minh họa: Website Novaland.
Cổ phiếu NVL của Novaland được khối ngoại gom mạnh phiên 22.1. Ảnh minh họa: Website Novaland.
Cổ phiếu NVL của Novaland được khối ngoại gom mạnh phiên 22.1. Ảnh minh họa: Website Novaland.
Lên top