Tâm điểm cổ phiếu 21.7: Khối ngoại “xả” hơn 11,4 triệu cổ phiếu VIC

Cổ phiếu ngân hàng lại chìm trong sắc đỏ phiên 21.7.
Ảnh minh họa: LDO.
Cổ phiếu ngân hàng lại chìm trong sắc đỏ phiên 21.7. Ảnh minh họa: LDO.
Cổ phiếu ngân hàng lại chìm trong sắc đỏ phiên 21.7. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top