Tâm điểm cổ phiếu 20.8: Các mã APG, EVS bật mạnh trong phiên "đỏ lửa"

Sắc đỏ lan rộng tất cả các nhóm ngành phiên 20.8.
Ảnh minh họa: A.N.
Sắc đỏ lan rộng tất cả các nhóm ngành phiên 20.8. Ảnh minh họa: A.N.
Sắc đỏ lan rộng tất cả các nhóm ngành phiên 20.8. Ảnh minh họa: A.N.
Lên top