Tâm điểm cổ phiếu 19.7: ACB, SAB, GVR vào VN30, loại TCH, SBT và REE

Danh mục VN30 sẽ có hiệu lực từ 2.8.2021.
Ảnh minh họa: LDO.
Danh mục VN30 sẽ có hiệu lực từ 2.8.2021. Ảnh minh họa: LDO.
Danh mục VN30 sẽ có hiệu lực từ 2.8.2021. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top