Tâm điểm cổ phiếu 19.1: Khối ngoại gom mạnh VRE, VHM, LPB, VJC, DXG

Thị trường phiên 19.1 nhuộm trong sắc đỏ.
Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường phiên 19.1 nhuộm trong sắc đỏ. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường phiên 19.1 nhuộm trong sắc đỏ. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top