Tâm điểm cổ phiếu 18.8: Nhóm ngân hàng nhuộm đỏ, VIC&VHM cản VN-Index

Lên top