Tâm điểm cổ phiếu 18.2: FLC “bốc hơi” 6%

Cổ phiếu FLC "bốc hơi" 6% trong phiên 18.2.
Ảnh minh họa: LDO.
Cổ phiếu FLC "bốc hơi" 6% trong phiên 18.2. Ảnh minh họa: LDO.
Cổ phiếu FLC "bốc hơi" 6% trong phiên 18.2. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top