Tâm điểm cổ phiếu 16.6: Nhóm dầu khí và mía đường bứt phá

Nhóm cổ phiếu mía đường bứt phá trong phiên giao dịch 16.6.
Ảnh minh họa: LDO.
Nhóm cổ phiếu mía đường bứt phá trong phiên giao dịch 16.6. Ảnh minh họa: LDO.
Nhóm cổ phiếu mía đường bứt phá trong phiên giao dịch 16.6. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top