Tâm điểm cổ phiếu 15.9: Thanh khoản sụt mạnh, khối ngoại bán ròng trên HOSE

Lên top