Tâm điểm cổ phiếu 12.7: 19 mã tím trần trong phiên thị trường đỏ lửa

Có 19 cổ phiếu tăng trần trong phiên thị trường giảm sâu.
Ảnh minh họa: LDO.
Có 19 cổ phiếu tăng trần trong phiên thị trường giảm sâu. Ảnh minh họa: LDO.
Có 19 cổ phiếu tăng trần trong phiên thị trường giảm sâu. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top