Tâm điểm cổ phiếu 12.5: Khối ngoại tập trung xả HPG, NVL, VIC, MSN

Phiên 12.5, khối ngoại bán ròng hơn 600 tỉ trên cả 3 sàn.
Ảnh minh họa: LDO.
Phiên 12.5, khối ngoại bán ròng hơn 600 tỉ trên cả 3 sàn. Ảnh minh họa: LDO.
Phiên 12.5, khối ngoại bán ròng hơn 600 tỉ trên cả 3 sàn. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top