Tài xế xe công nghệ phải đối mặt với lệnh cấm sử dụng điện thoại ra sao?

Theo luật sư Hậu phân tích, trường hợp tài xế xe ôm công nghệ này đang lái xe mà xem điện thoại cũng là vi phạm lỗi. Ảnh:PK
Theo luật sư Hậu phân tích, trường hợp tài xế xe ôm công nghệ này đang lái xe mà xem điện thoại cũng là vi phạm lỗi. Ảnh:PK
Theo luật sư Hậu phân tích, trường hợp tài xế xe ôm công nghệ này đang lái xe mà xem điện thoại cũng là vi phạm lỗi. Ảnh:PK
Lên top