Tài xế thích nghi với công nghệ và chinh phục khách hàng như thế nào?

Anh Khiêm (trái) thường trao đổi cùng đồng nghiệp những cập nhật mới của ứng dụng làm việc
Anh Khiêm (trái) thường trao đổi cùng đồng nghiệp những cập nhật mới của ứng dụng làm việc
Anh Khiêm (trái) thường trao đổi cùng đồng nghiệp những cập nhật mới của ứng dụng làm việc
Lên top