Tài xế tạo chuyến ảo để bào tiền thưởng: Be rơi vào nỗi đau cũ của Grab

Tài xế BeBike tập trung tại Trung tâm tiếp tài xế của Be ở TP.HCM (ảnh: TechBike).
Tài xế BeBike tập trung tại Trung tâm tiếp tài xế của Be ở TP.HCM (ảnh: TechBike).
Tài xế BeBike tập trung tại Trung tâm tiếp tài xế của Be ở TP.HCM (ảnh: TechBike).
Lên top