Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tài xế liên tục phản đối, BOT Sông Phan xả trạm nhiều lần