Tài xế Go-Viet bắt đầu phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Sau tài xế Grab, đến lượt tài xế Go-Viet sẽ phải đóng thuế (ảnh: PK).
Sau tài xế Grab, đến lượt tài xế Go-Viet sẽ phải đóng thuế (ảnh: PK).
Sau tài xế Grab, đến lượt tài xế Go-Viet sẽ phải đóng thuế (ảnh: PK).
Lên top