Tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài trong 5 dự án về KHCN