Tại sao phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hàng hoá trước khi xuất khẩu?

Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hàng hoá trước khi thông quan. Ảnh: Vũ Tuấn
Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hàng hoá trước khi thông quan. Ảnh: Vũ Tuấn
Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hàng hoá trước khi thông quan. Ảnh: Vũ Tuấn
Lên top