Tài sản tỉ phú Elon Musk “bay” 27 tỉ USD khi cổ phiếu công nghệ đổ dốc

Khối tài sản của tỉ phú Elon Musk hao hụt lớn khi cổ phiếu công nghệ liên tục lao dốc trong thời gian qua. Ảnh TL
Khối tài sản của tỉ phú Elon Musk hao hụt lớn khi cổ phiếu công nghệ liên tục lao dốc trong thời gian qua. Ảnh TL
Khối tài sản của tỉ phú Elon Musk hao hụt lớn khi cổ phiếu công nghệ liên tục lao dốc trong thời gian qua. Ảnh TL
Lên top