Tài sản của ông chủ Amazon vượt 200 tỉ USD

Đây là lần thứ 2 tài sản của ông chủ Amazon vượt mốc 200 tỉ USD.
Ảnh: AFP
Đây là lần thứ 2 tài sản của ông chủ Amazon vượt mốc 200 tỉ USD. Ảnh: AFP
Đây là lần thứ 2 tài sản của ông chủ Amazon vượt mốc 200 tỉ USD. Ảnh: AFP
Lên top