Tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc tăng kỷ lục trong năm 2020

Năm 2020, tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc tăng nhanh nhất trong 22 năm qua.
Ảnh minh họa: AFP.
Năm 2020, tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc tăng nhanh nhất trong 22 năm qua. Ảnh minh họa: AFP.
Năm 2020, tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc tăng nhanh nhất trong 22 năm qua. Ảnh minh họa: AFP.
Lên top