Tài sản các tỉ phú Châu Á “bay” mất 212 tỉ, 109 tỉ phú "xuống hạng"

Tỉ phú JackMa
Tỉ phú JackMa
Tỉ phú JackMa
Lên top