Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao. Ảnh: Vũ Long
Chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao. Ảnh: Vũ Long
Chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao. Ảnh: Vũ Long
Lên top