Tái cơ cấu lại, Jetstar Pacific sẽ hoạt động như thế nào

Đội tàu bay của hàng hàng không Jetstar Pacific. Ảnh: đặng tiến
Đội tàu bay của hàng hàng không Jetstar Pacific. Ảnh: đặng tiến
Đội tàu bay của hàng hàng không Jetstar Pacific. Ảnh: đặng tiến
Lên top