Tái cơ cấu EVN: Sắp xếp để cạnh tranh lành mạnh

Công nhân ngành điện đã kiểm tra vận hành lưới điện. Ảnh: P.V
Công nhân ngành điện đã kiểm tra vận hành lưới điện. Ảnh: P.V