Tái cơ cấu để tăng trưởng chăn nuôi, đáp ứng 6,5 triệu tấn thịt/năm

Ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng chăn nuôi, từ 2020-2030 bình quân đưa ra thị trường 5-6,5 triệu tấn thịt/năm. Ảnh: Dương Phương
Ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng chăn nuôi, từ 2020-2030 bình quân đưa ra thị trường 5-6,5 triệu tấn thịt/năm. Ảnh: Dương Phương
Ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng chăn nuôi, từ 2020-2030 bình quân đưa ra thị trường 5-6,5 triệu tấn thịt/năm. Ảnh: Dương Phương
Lên top