Tác động COVID-19: Xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản nguy cơ bị lỡ hẹn

Xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản, nguy cơ lỡ hẹn vì COVID-19. Ảnh minh họa của Trần Vương.
Xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản, nguy cơ lỡ hẹn vì COVID-19. Ảnh minh họa của Trần Vương.
Xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản, nguy cơ lỡ hẹn vì COVID-19. Ảnh minh họa của Trần Vương.
Lên top