“Tắc” cổng thanh toán liên ngân hàng, hàng nghìn giao dịch treo

Nhiều giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng bị tắc nghẽn trong sáng 22.4.
Nhiều giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng bị tắc nghẽn trong sáng 22.4.
Nhiều giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng bị tắc nghẽn trong sáng 22.4.
Lên top