Phát tán hình ảnh nhạy cảm tại rạp chiếu phim CGV

Sweetbox để câu khách: Lợi nhuận vào túi ai mà sự cố CGV chỉ… trách nhân viên và khách hàng?

Chiếc ghế gây ồn ào trong thời gian qua của CGV
Chiếc ghế gây ồn ào trong thời gian qua của CGV
Chiếc ghế gây ồn ào trong thời gian qua của CGV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM