Suýt bán trót lọt thịt lợn đã phân hủy và lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

Toàn bộ trên 500kg thịt lợn trên xe đã bị phân hủy, bốc mùi hôi thối nhưng vẫn được ông Bốn vận chuyển để bán ra thị trường. Ảnh: QLTT
Toàn bộ trên 500kg thịt lợn trên xe đã bị phân hủy, bốc mùi hôi thối nhưng vẫn được ông Bốn vận chuyển để bán ra thị trường. Ảnh: QLTT
Toàn bộ trên 500kg thịt lợn trên xe đã bị phân hủy, bốc mùi hôi thối nhưng vẫn được ông Bốn vận chuyển để bán ra thị trường. Ảnh: QLTT
Lên top