Súng bắn càng đau có giá càng đắt trên phố Hàng Mã