Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng:

“Sun World Ba Na Hills nâng tầm thương hiệu cho Du lịch Đà Nẵng"

Lên top