Sức nóng trung tâm thương mại "all -in-one" lớn nhất Hải Phòng

AEON MALL Hải Phòng Lê Chân là TTTM “all-in-one” đầu tiên tại thành phố Hải Phòng. Ảnh CTV
AEON MALL Hải Phòng Lê Chân là TTTM “all-in-one” đầu tiên tại thành phố Hải Phòng. Ảnh CTV
AEON MALL Hải Phòng Lê Chân là TTTM “all-in-one” đầu tiên tại thành phố Hải Phòng. Ảnh CTV
Lên top