"Sức khỏe" Intracom Invest năm 2020: Có hồi phục sau 2 năm liền khó khăn?

Intracom Invest là pháp nhân lõi trong hệ sinh thái Intracom Group.
Ảnh: Website Intracom Invest.
Intracom Invest là pháp nhân lõi trong hệ sinh thái Intracom Group. Ảnh: Website Intracom Invest.
Intracom Invest là pháp nhân lõi trong hệ sinh thái Intracom Group. Ảnh: Website Intracom Invest.
Lên top