"Sức khỏe" FECON: Chìm trong dòng tiền âm, "khát” vốn và rủi ro pha loãng

Dòng tiền kinh doanh âm liên tục khiến Fecon chật vật xoay vốn.
Ảnh: Website Fecon.
Dòng tiền kinh doanh âm liên tục khiến Fecon chật vật xoay vốn. Ảnh: Website Fecon.
Dòng tiền kinh doanh âm liên tục khiến Fecon chật vật xoay vốn. Ảnh: Website Fecon.
Lên top