"Sức khỏe" của Vinaconex trước khi chuyển sàn HOSE

Vinaconex báo lãi đột biến trước thềm chuyển sàn HOSE.
Ảnh: H.L.
Vinaconex báo lãi đột biến trước thềm chuyển sàn HOSE. Ảnh: H.L.
Vinaconex báo lãi đột biến trước thềm chuyển sàn HOSE. Ảnh: H.L.
Lên top