Sức khỏe, "con bài" Apple Watch Series 6 hướng đến có gì mới?

Apple Watch Series 6 phiên bản màu đỏ hoàn toàn mới. Nguồn: Apple.
Apple Watch Series 6 phiên bản màu đỏ hoàn toàn mới. Nguồn: Apple.
Apple Watch Series 6 phiên bản màu đỏ hoàn toàn mới. Nguồn: Apple.
Lên top