Sức hút đầu tư từ “miền đất hứa”

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp đón các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư. Ảnh: P.V
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp đón các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư. Ảnh: P.V
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp đón các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư. Ảnh: P.V
Lên top