Sức ép từ thực thi RCEP – nông sản Việt hết thời xuất khẩu thô

Tham gia vào các hiệp định thương mại lớn, Việt Nam phải đẩy mạnh chế biến sâu để gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Tham gia vào các hiệp định thương mại lớn, Việt Nam phải đẩy mạnh chế biến sâu để gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Tham gia vào các hiệp định thương mại lớn, Việt Nam phải đẩy mạnh chế biến sâu để gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Lên top