Sức chống chọi của doanh nghiệp là điểm tựa cho tăng trưởng GDP 6,5%

Các chuyên gia kinh tế tin tưởng tăng trưởng GDP năm 2021 đạt mức 6,5%. Ảnh: Vũ Long
Các chuyên gia kinh tế tin tưởng tăng trưởng GDP năm 2021 đạt mức 6,5%. Ảnh: Vũ Long
Các chuyên gia kinh tế tin tưởng tăng trưởng GDP năm 2021 đạt mức 6,5%. Ảnh: Vũ Long
Lên top