Sức cầu tăng, giá vàng dự báo sớm vọt mốc 1.500 USD/ounce

Giá vàng dự báo sẽ tăng mạnh trở lại mốc 1.500 USD/ounce. Ảnh TL
Giá vàng dự báo sẽ tăng mạnh trở lại mốc 1.500 USD/ounce. Ảnh TL
Giá vàng dự báo sẽ tăng mạnh trở lại mốc 1.500 USD/ounce. Ảnh TL
Lên top