Bộ sản phẩm mới của Tập đoàn TH:

Sữa hạt, công phu hái “trái ngọt” quý giá từ Mẹ Thiên Nhiên!

Bà Thái Hương - Nhà sáng lập tập đoàn TH  dành rất nhiều tâm huyết phát triển bộ sản phẩm sữa hạt TH true NUT- ảnh Hoàng Hà
Bà Thái Hương - Nhà sáng lập tập đoàn TH dành rất nhiều tâm huyết phát triển bộ sản phẩm sữa hạt TH true NUT- ảnh Hoàng Hà
Bà Thái Hương - Nhà sáng lập tập đoàn TH dành rất nhiều tâm huyết phát triển bộ sản phẩm sữa hạt TH true NUT- ảnh Hoàng Hà

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM