Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sự thật hầm vàng ngàn tấn ẩn sâu trong núi lạnh