Sự cố với YouTube khiến Yeah1 lỗ hàng trăm tỉ đồng

Yeah1 đã phải trích lập dự phòng cho thương vụ mua xong rồi bán lại ScaleLab LLC. Ảnh chụp màn hình.
Yeah1 đã phải trích lập dự phòng cho thương vụ mua xong rồi bán lại ScaleLab LLC. Ảnh chụp màn hình.
Yeah1 đã phải trích lập dự phòng cho thương vụ mua xong rồi bán lại ScaleLab LLC. Ảnh chụp màn hình.
Lên top