Sự cố sàn chứng khoán TPHCM, phiên giao dịch ATC chiều ngày 9.6 bị hủy

Bảng giá Công ty chứng khoán VCB chụp vào thời điểm 15h26' cho thấy lệnh ATC đang bị treo.
Bảng giá Công ty chứng khoán VCB chụp vào thời điểm 15h26' cho thấy lệnh ATC đang bị treo.
Bảng giá Công ty chứng khoán VCB chụp vào thời điểm 15h26' cho thấy lệnh ATC đang bị treo.
Lên top